Brama Beskidu

Staże i inne formy zatrudnienia

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  1. Staże zawodowe trwające średnio 6 miesięcy i pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.
  2. Zwrot kosztów dojazdów.
  3. Zatrudnienie subsydiowane.
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu