Brama Beskidu

Sala integracji zawodowej

Sala Informacji Zawodowej (SIZ) - w siedzibie Klubu Integracji Społecznej. Możliwość skorzystania z 2 komputerów podłączonych do Internetu i urządzeń biurowych niezbędnych do komunikacji uczestników z pracodawcami (m.in. tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, poszukiwanie ofert pracy w prasie i Internecie) podstawy obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Szkolenia z użyciem technik informatyczno – multimedialnych, a także w razie potrzeby programu komputerowego dla osób niewidzących i niedosłyszących, lub elektronicznych. Opieka i pomoc doradcy zawodowego.

Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu