Brama Beskidu

Rekrutacja

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu: KIS - Nowa Szansa - II nabór rozpocznie się dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Starym Sączu w godzinach od 8:00 do 16:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 786 917 272

 

Kompletne zgłoszenie Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę Projektu zawiera:

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
  4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia
  5. Załącznik nr 5 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa

     Druki dostępne w zakładce: "do pobrania".

Ponadto Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu powinien/-a posiadać:

  1. Kserokopię zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego zarejestrowanie jako osoba bezrobotna - nie dotyczy osób nieaktywnych zawodowo,
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności - do wglądu
  3. Dowód osobisty - do wglądu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu