Brama Beskidu

Działania samopomocowe i grupy wsparcia

Uczestnicy Projektu mają możliwość udziału w Samopomocowych Grupach Wsparcia   (SGW).  Spotkania SGW będą odbywać się w niewielkich dziesięcioosobowych grupach (według zdiagnozowanych problemów), średnio raz w miesiącu. Czas trwania takiego spotkania to ok. 5 godz.

 

 

Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu