Brama Beskidu

Aktualności

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 08.10.2018 r. o godz. 8.00 grupa IX Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 08.10.2018r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 4/1 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 listopada 11, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 24.09.2018 r. o godz. 8.00 grupa VIII Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, informują, iż dnia 31.08.2018 r (piątek) w związku z wyjazdem na szkolenie, biuro KIS będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, informują, iż dnia 24.08.2018 r (piątek) w związku ze szkoleniem, biuro KIS będzie otwarte od 8:00 do 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

REKRUTACJA IV

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, informują wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „KIS - Nowa szansa”, że IV rekrutacja do projektu rozpocznie się 20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

KIS - Nowa szansa, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz,

pod numerem telefonu: 786 917 272,

oraz na plakatach.

 Zapraszamy serdecznie

KIS_plakat_4NABÓRSSSS

 

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 07.05.2018r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 3/3 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 listopada 11, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

KURS MAKIJAŻ, WIZAŻ I STYLIZACJA

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 07.05.2018r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs „Makijaż, wizaż i stylizacja - I Stopień oraz wykonywanie liftingu rzęs, botoxu rzęs, laminacji rzęs” dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 17.04.2018r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 3/2 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 listopada 11, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 03.04.2018 r. o godz. 8.00 grupa VIII Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

KISwielkanoc2018

 

  

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 26.03.2018r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 3/1 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 listopada 11, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 12.03.2018 r. o godz. 8.00 grupa VII Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 26.02.2018 r. o godz. 8.00 grupa VI Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

III GRUPA WYTYPOWANA 

Dnia 15 lutego 2018 r. trzecia grupa beneficjentów, składająca się z 32 osób, rozpoczęła udział w Projekcie KIS - Nowa Szansa.

Uczestnicy Projektu biorą udział w rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz poradnictwie psychospołecznym.

Osoby niespełniające kryteriów formalnych lub osoby na liście rezerwowej zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa - III nabór.

 

 

REKRUTACJA III 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, informują wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „KIS - Nowa szansa”, że III rekrutacja do projektu rozpocznie się 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

KIS - Nowa szansa, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz,

pod numerem telefonu: 786 917 272,

oraz na plakatach.

 Zapraszamy serdecznie

KIS_plakat-1

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

KISwesolych swiat

 

 

 

WIEŚCI Z PROJEKTU 

Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia

to PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA – i trzeba się tylko do tego nakłonić

(Anthony Robbins)

 

W styczniu przyszłego roku minie rok od rozpoczęcia realizacji projektu „KIS – Nowa Szansa” w Starym Sączu. Pierwszą rekrutację rozpoczęto 23 stycznia br., drugą w maju br. Ogółem do projektu przystąpiło 60 uczestników. Na styczeń 2018 r. zaplanowano trzecią rekrutację, ale już dzisiaj zgłasza się wielu chętnych do uczestnictwa w projekcie.

Wśród dotychczasowych uczestników projektu można wyróżnić wiele grup o wyraźnej specyfice, wyjątkowo podatnych na wykluczenie społeczne i zawodowe. Należą do nich osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby wchodzące, lub powracające na rynek pracy, w tym kobiety, które po odchowaniu nierzadko kilkorga dzieci, chcą się spełniać zawodowo, osoby  z niepełnosprawnością oraz osoby z populacji 50+. Słowem wszyscy ci, którzy mają szansę na odnalezienie się na rynku pracy, ale potrzebują odpowiedniego wsparcia w wejściu oraz w powrocie na rynek pracy.

Takie „odpowiednie” wsparcie otrzymują w starosądeckim Klubie Integracji Społecznej – Nowa szansa. Polega ono na zastosowaniu różnorodnych instrumentów szeroko rozumianych usług rynku pracy, obejmujących: doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne, treningi kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz inne formy wsparcia dobrane i zastosowane w odpowiedniej sekwencji, której końcowym rezultatem powinno być zatrudnienie. Dotychczasowe doświadczenia projektu wykazały, iż kluczowym w działaniach przywracających na rynek osoby zagrożone marginalizacją jest kompleksowość świadczonego wsparcia i „szycie” usług na miarę potrzeb klienta. Takie podejście skutkuje konkretnymi efektami: na dotychczasowych 60 uczestników projektu, 57 skierowano na staże zawodowe, z czego 2 osoby podjęły już zatrudnienie, a kilkoro będzie je podejmować sukcesywnie.

Znaczna większość uczestników legitymuje się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. Ponadto wiele osób nigdy nie pracowało, lub mają bardzo krótki staż zawodowy. Zanim zatem znaleziono miejsca stażu zawodowego, uczestnicy przeszli szkolenia zawodowe m.in.: komputerowe w zakresie ECCC DIGCOMP; dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych: „Kadry i płace”; florystyka, a także kursy prawa jazdy kat. „B”, a nawet kategorii „C”. Warto także podkreślić, że w projekcie są osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co nie ułatwiało znajdowania dla nich zatrudnienia.

Personel projektu utrzymuje stały kontakt z uczestnikami, stażodawcami oraz pracodawcami. Na bieżąco monitorowane jest zatrudnienie oraz warunki, w jakich pracują stażyści. Zdecydowana większość uczestników jest zadowolona ze stażu, panującej tam atmosfery oraz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego. Pracodawcy również podkreślają zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego uczestników projektu, którzy odbywają u nich staże zawodowe lub podejmują zatrudnienie.

 

STAŻE W KIS

Miło nam poinformować, że we wrześniu rozpoczęło staże zawodowe kolejnych dwunastu uczestników projektu „KIS – Nowa Szansa”. Od początku funkcjonowania projektu z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały pięćdziesiąt dwie osoby. Dotychczas w Klubie Integracji Społecznej w Starym Sączu objęto wsparciem sześćdziesiąt osób. Kolejnych kilku uczestników podejmie staże najpóźniej w październiku tego roku. Z prowadzonego monitoringu zatrudnienia wynika, że zarówno pracodawcy, jak i stażyści są zadowoleni z tej formy współpracy.

 

KURS PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA RZĘS

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, że dnia 11.09.2017 r. rozpoczął się kurs „Przedłużanie i Zagęszczanie Rzęs Metodą 1:1, 2:1, 3:1” dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”. 

 

INFORMACJA 

Dnia 14.08.2017 r. (poniedziałek) nasze biuro: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz będzie nieczynne. 

 

 

KURS PRAWA JAZDY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, że dnia 01.08.2017 r. rozpoczął się II Kurs prawa jazdy kat. B dla dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”. 

 

SZKOLENIE - FLORYSTA/BUKIECIARZ 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 22.05.2017r o godz. 08:30 rozpoczyna się szkolenie pn. florysta/bukieciarz dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

SZKOLENIE OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 20.07.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

KURS KOMPUTEROWY DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 27.06.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy średnio zaawansowanych Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 19.06.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 2/2 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 16.06.2017r biuro Klubu Integracji Społecznej będzie czynne do godziny 14:00.

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 13.06.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 2/1 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 29.05.2017 r. o godz. 8.30 kolejna - 5 grupa Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

SZKOLENIE OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 22.05.2017r o godz. 08:30 rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

KURS PRAWA JAZDY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, że rozpoczął się Kurs prawa jazdy kat. B dla dla Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”. 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 10.05.2017 r. o godz. 8.30 kolejna - 4 grupa Uczestników Projektu rozpoczyna szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji. 

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub pod numerem telefonu 786 917 272

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 04.05.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 1/3 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

II GRUPA WYTYPOWANA 

Dnia 2 maja druga grupa beneficjentów, składająca się z 25 osób, rozpoczęła udział w Projekcie KIS - Nowa Szansa.

Uczestnicy Projektu biorą udział w rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz poradnictwie psychospołecznym.

Osoby niespełniające kryteriów formalnych lub osoby na liście rezerwowej zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa - II nabór.

 

 

KURS KOMPUTEROWY  - ZMIANY

Informujemy, iż w dniu 21.04.2017 r. szkolenie z Kompetencji Cyfrowych, które odbywa się w DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz, z przyczyn od nas niezależnych zostało skrócone do godz. 11 00.

Godziny niezrealizowane, zostaną rozłożone podczas pozostałych spotkań, po uzgodnieniu  z grupą.

 

 

KURS KOMPUTEROWY

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 19.04.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 1/2 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

 

wesolych_swiat

 

 

KURS KOMPUTEROWY 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 06.04.2017r o godz. 08:00 rozpoczyna się Kurs komputerowy dla grupy 1/1 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

 

REKRUTACJA II 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, informują wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „KIS - Nowa szansa”, że II rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje:

KIS - Nowa szansa, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz,

pod numerem telefonu: 786 917 272,

oraz na plakatach.

 Zapraszamy serdecznie

 plakat_2nabor

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 29.03.2017r o godz. 08:30 rozpoczyna się Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji dla grupy 3 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

 

 

INFORMACJA 

Informujemy, że Uczestnicy Projektu mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa prawnego. 

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt:

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 33-340 Stary Sącz lub telefonicznie pod numerem telefonu 786 917 272

  

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 13.03.2017r o godz. 08:30 rozpoczyna się Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji dla grupy 2 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

 

Zmianie uległa lista Uczestników Projektu KIS - Nowa szansa - protokół   

 


SZKOLENIE Z ZAKRESU NABYWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I KLUCZOWYCH KOMPETENCJI 

Klub Integracji Społecznej - Nowa szansa oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują, iż dnia 24.02.2017r o godz. 08:30 rozpoczyna się Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych i kluczowych kompetencji dla grupy 1 Uczestników/-czek projektu „KIS-Nowa szansa”.

Miejsce zajęć: DP OPOKA, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz

 

I GRUPA WYTYPOWANA 

Dnia 21 lutego zakończyła się rekrutacja uczestników w ramach I naboru. Pierwsza grupa beneficjentów, składająca się z 35 osób, rozpoczęła udział w Projekcie KIS- Nowa Szansa.

Uczestnicy Projektu biorą udział w rozmowach indywidualnych z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz poradnictwie psychospołecznym.

Osoby niespełniające kryteriów formalnych lub osoby na liście rezerwowej zostaną powiadomione o tym fakcie listownie.

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa - I nabór.

 

REKRUTACJA 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informują wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „KIS - Nowa szansa”, że rekrutacja do projektu rozpocznie się od 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Starym Sączu, ul. Kazimierza Wielkiego 2.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin udziału w projekcie będą dostępne już wkrótce na stronie internetowej projektu, w siedzibie Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu oraz Klubie Integracji Społecznej.

 

Zapraszamy serdecznie.

 plakat

Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu
Brama Beskidu